procesoptimalisatie bij dienstverlenende organisaties
advies, training en coaching op het gebied van procesoptimalisatie,
met name bij organisaties in de quartaire sector zoals zorg, overheid,
onderwijs en andere maatschappelijke en non-profit organisaties


met een missie
om te laten zien dat kwaliteit, veiligheid, werkdruk, service en betaalbaarheid
van processen op een positieve manier kunnen worden verbeterd


samen - doelgericht - betrokken


diensten
- doorvertalen van strategische keuzes naar alle lagen en afdelingen
van een organisatie (strategy deployment);
- co÷rdineren en aansturen van initiatieven rondom procesoptimalisatie
(programmamanagement);
- uitvoeren en begeleiden van verbeterprojecten (projectmanagement);
- ondersteunen van management, teams en werknemers bij (continu)
verbeteren (coaching en changemanagement);
- opleveren van aantoonbare resultaten op het gebied van o.a.
doorloop- en wachttijdverkorting, werkdrukvermindering,
klanttevredenheid, kwaliteitsverbetering en kostenreductie.